joomlarulit.com

Barometar - Ceker.ba

Potrošačke cijene u septembru/rujnu 2017. godine, više su za 0.8% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Zdravstvo za 0.1%.
Potrošačke cijene u junu/lipnju 2017. godine, niže su za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec.
Prosječne cijene u Federaciji BiH u januaru 2016.godine...   IZVOR: ceker.ba / Ministarstvo trgovine FBiH
Prosječne cijene u Federaciji BiH u januaru 2016.godine...     IZVOR: ceker.ba / Ministarstvo trgovine FBiH
Stranica 1 od 2
Top