joomlarulit.com

Barometar - Ceker.ba

Potrošačke cijene u junu/lipnju 2017. godine, niže su za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec.
Prosječne cijene u Federaciji BiH u januaru 2016.godine...   IZVOR: ceker.ba / Ministarstvo trgovine FBiH
Prosječne cijene u Federaciji BiH u januaru 2016.godine...     IZVOR: ceker.ba / Ministarstvo trgovine FBiH
Prosječne cijene u Federaciji BiH u februaru 2011.godine...
U prilogu se nalaze dokumenti sa tabelarnim prikazom kretanja cijena u F BiH :
Stranica 1 od 2
Top